ไม้อัด ไม้โครง MDF

ไม้อัดยาง

 - ไม้อัดยาง 4 มิล

 - ไม้อัดยาง 6 มิล

 - ไม้อัดยาง 10 มิล

 - ไม้อัดยาง 15 มิล

 - ไม้อัดยาง 20 มิล

 

 

 

ไม้อัดสัก

 - ไม้อัดสักลายตรงธรรมชาติ 4มิล

 - ไม้อัดสักลายตรงอิตตาลี 4มิล

 - ไม้อัดสักลายภูเขาธรรมชาติ 4มิล

 - ไม้อัดสักลายภูเขาอิตตาลี 4มิล

 - ไม้อัดสักลายตรงอิตตาลี MDF 4มิล

 

MDF

 - MDF 3 มิล

 - MDF 4 มิล

 - MDF 6 มิล

 - MDF 9 มิล

 - MDF 12 มิล

 - MDF 15 มิล

 - MDF 18 มิล

 - MDFเคลือบขาวเงา1ด้าน 3มิล (ไวท์บอร์ด)

 - MDFเคลือบขาว2ด้าน 16มิล

 

ไม้โครง

 - ไม้โครงสยาแท้ไม่จ๊อย

  - ไม้โครงสยารวมจ๊อย

  - ไม้โครงพาราจ๊อยบาง

  - ไม้โครงพาราจ๊อยหนา

  - ไม้โครงทุเรียนจ๊อย

  - ไม้โครงเบญจพรรณจ๊อย

  - ไม้โครงสะเดาจ๊อย

  - ไม้โครงสักจ๊อย

  - ไม้โครงพาราจ๊อยบางหน้าแคบ

 

อื่นๆ

 - ไม้บีชลายเส้น 4มิล

 - ไม้บีชลายภูเขา 4มิล

 - ไม้แอ๊ชจีนลายเส้น 4มิล

 - กระดาษอัด 3มิล

 - บล๊อกบอร์ด 15มิล

 - ปาติเกิลเคลือบขาว2ด้าน 9มิล

 - ปาติเกิลเคลือบขาว2ด้าน 16มิล

 - ปาติเกิลเคลือบขาว2ด้าน 19มิล

 

 

Visitors: 66,432