ขาตู้ ขาโต๊ะ ขาโซฟา ขาเฟอร์นิเจอร์

- ขาปรับตู้ครัว มีความยาว 10cm และ 15cm

- ขาตู้เหลี่ยม 02xy  มีความยาว 10cm และ 15cm

Visitors: 66,433