ปั๊มลม

ปั๊มลม PUMA สายพาน1/4   ถัง36ลิตร   มอเตอร์โตชิบา1/3HP

ปั๊มลม PUMA สายพาน1/4   ถัง36ลิตร   มอเตอร์ฮิตาชิ1/3HP

ปั๊มลม PUMA สายพาน1/2   ถัง64ลิตร   มอเตอร์เวน1/2HP มีคอน

ปั๊มลม PUMA โรตารี   3HP XM2525    25ลิตร

ปั๊มลม PUMA โรตารี   3HP XM2530    30ลิตร

ปั๊มลม PUMA โรตารี   3HP XM2540     40ลิตร

Visitors: 66,432