แป๊ป เสารับชั้น

เสารับชั้น(รางAA)  ขนาด 3ฟุต / 4ฟุต / 5ฟุต /6ฟุต

แขนรับแป๊ปเหลี่ยม CN03  (ขอ ล.ลิง)

แขนรับแป๊ปเหลี่ยม  ขนาด  6นิ้ว / 8นิ้ว / 10นิ้ว / 12นิ้ว

ตัวล๊อคกันขโมย

 

แขนรับกระจก 2เขี้ยว  ขนาด  6นิ้ว / 8นิ้ว / 10นิ้ว / 12นิ้ว / 14นิ้ว / 16นิ้ว   

แขนรับกระจก 3เขี้ยว  ขนาด  12นิ้ว / 14นิ้ว / 16นิ้ว / 18นิ้ว

แขนรับชั้นไม้ 2เขี้ยว(แขนพับฉาก) (แขนซ้าย/แขนขวา/แขนคู่)  ขนาด  6นิ้ว / 8นิ้ว / 10นิ้ว / 12นิ้ว / 14นิ้ว / 16นิ้ว     

แขนรับชั้นไม้ 3เขี้ยว (แขนพับฉาก) (แขนซ้าย/แขนขวา)  ขนาด   8นิ้ว / 10นิ้ว / 12นิ้ว / 14นิ้ว / 16นิ้ว / 18นิ้ว / 20นิ้ว  

แขนรับชั้นไม้ 3เขี้ยว(แขนพับฉาก) แขนคู่  ขนาด 12นิ้ว / 14นิ้ว

แขนรับกระจก ปรับระดับได้  ขนาด  8นิ้ว / 10นิ้ว / 12นิ้ว / 14นิ้ว

แขนรับชั้นไม้ (แขนพับฉาก) ปรับระดับได้   ขนาด  8นิ้ว / 10นิ้ว / 12นิ้ว / 14นิ้ว / 16นิ้ว

 

ลวดตะขอ#01  ขนาด  4นิ้ว / 6นิ้ว / 8นิ้ว / 10นิ้ว / 12นิ้ว / 14นิ้ว

ลวดตัวยู#03  ขนาด  4นิ้ว / 6นิ้ว / 8นิ้ว / 10นิ้ว / 12นิ้ว

ลวดป้ายราคา#05  ขนาด  6นิ้ว / 8นิ้ว / 10นิ้ว / 12นิ้ว

ลวดเสียบผนัง#02  ขนาด  4นิ้ว / 6นิ้ว / 8นิ้ว / 10นิ้ว / 12นิ้ว

ลวดตะแกรง#04  ขนาด  6นิ้ว / 8นิ้ว / 10นิ้ว / 12นิ้ว

Visitors: 66,432