บานประตู

บานประตูPVC (สีครีม/สีเทา) (มีเกร็ด/ไม่มีเกร็ด)

-          ขนาด 70 X 180 ซม.

-          ขนาด 70 X 200 ซม.

-          ขนาด 80 X 180 ซม.

-          ขนาด 80 X 200 ซม.

 

วงกบPVC (สีครีม/สีเทา)

-          ขนาด 70 X 180 ซม.

-          ขนาด 70 X 200 ซม.

-          ขนาด 80 X 180 ซม.

-          ขนาด 80 X 200 ซม.

 

บานประตูไม้อัดยาง

-          ขนาด 70 X 180 ซม.

-          ขนาด 70 X 200 ซม.

-          ขนาด 80 X 180 ซม.

-          ขนาด 80 X 200 ซม.

-          ขนาด 90 X 200 ซม.

 

บานประตูไม้อัดยางกันน้ำ

-          ขนาด 70 X 180 ซม.

-          ขนาด 70 X 200 ซม.

-          ขนาด 80 X 180 ซม.

-          ขนาด 80 X 200 ซม.

-          ขนาด 90 X 200 ซม.

 

บานประตูไม้อัดสัก

-          ขนาด 70 X 180 ซม.

-          ขนาด 70 X 200 ซม.

-          ขนาด 80 X 180 ซม.

-          ขนาด 80 X 200 ซม.

 

วงกบไม้

-          ขนาด 70 X 200 ซม.

-          ขนาด 80 X 200 ซม.

-          ขนาด 90 X 200 ซม.

 

ประตูลูกฟัก ขนาด 80 X 200 ซม.. (2ช่อง/4ช่อง/6ช่อง)

Visitors: 66,432